Film3 AS

Film3 AS ble startet i 2001 og var det første regionale filmfondet i Norge. Fondet eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, samt de tre kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer. Film3 tilbyr finansieringsordninger for utvikling og produksjon av kinofilm, fjernsynsserier og dataspill. Vi skal i samarbeid med Østnorsk filmsenter arbeide for å styrke filmproduksjonen og filmmiljøet i regionen. Vi skal gi filmarbeidere i Innlandet en mulighet til utvikling og samtidig jobbe for å øke antallet arbeidsplasser og virksomheter innenfor den audiovisuelle sektoren i regionen. Vårt mål er at det på Innlandet skal utvikles og ferdigstilles produksjoner av høy kvalitet, for et stort publikum. Film3 skal derfor også bidra til å profilere Innlandet som filmregion nasjonalt og internasjonalt, og legge til rette for norske eller utenlandske produsenter som ønsker å komme til regionen og gjennomføre produksjoner.

Film3 mottar årlig tilskudd til fondet fra eierne og fra Kulturdepartementet.

« Film er fremtidens industri på Innlandet! »

-Direktør Inge Tenvik
Ledelse

Film3 ledes av direktør Inge Tenvik. Han har mangeårig bakgrunn fra mange deler av filmbransjen, både som produsent, regissør og som formidler av film gjennom oppbygging og drift av Tønsberg Kino.

Styret

Tove Gulbrandsen, styreleder (Odal Næringshage)
Vigdis Lian (Spesialkonsulent, direktør ved Norsk filminstitutt 2002-2008)
Jens Uwe Korten (Høgskolen i Lillehammer)
Kjell Marius Mathisen (Oppland fylkeskommune)
Geir Byberg (Hedmark fylkeskommune)
Øivind Pedersen (Lillehammer kommune)

Hvor er vi?

Film3 har kontorer i Filmbanken på Stortorget i Lillehammer sentrum. Her i det gamle Norges Bank-bygget har vi holdt hus siden 2012 sammen med Østnorsk filmsenter og en rekke andre filmbedrifter.